Bruk Lofotvettreglene

b946bab98166c3e3f8fe0070818acc47Folk kommer på besøk fra hele verden, og det finnes mange forskjellige standarder for hvordan man oppfører seg. Ikke engang alle nordmenn er klare over hvilke regler som gjelder til enhver tid. For å unngå at man plager de fastboende, og for at man selv skal ha et fint besøk i Lofoten, finnes det noen grunnleggende regler som man bør følge:

  • Man bør bruke tilrettelagte områder for camping.
  • Man skal ikke etterlate seg spor. Det betyr at man tar med seg søppel og rydder etter seg, slik at man holder plassene pene.
  • Man bør holde seg til etablerte stier, også når man ferdes i utmark.
  • Bruk søppelbøttene, om du ikke finner noen så bærer du med deg søplet til nærmeste mottak.
  • Om naturen kaller anbefales det på det varmeste at etablerte toaletter brukes. Om dette ikke er mulig, kan du ta frem feltspaden og lage deg et hull, eller du kan bæsje i sjøen. Om du bruker våtservietter, ta dem med deg i søppelposen.
  • Sørg for at du respekterer folks private eiendom. Allemannsretten tillater at du telter i utmark, men da må du holde en avstand på 150 meter fra bebodde boliger. Om du vil telte på innmark, og nærmere hus, så må du ha tillatelse fra grunneier.
  • Veiene i Lofoten er smale, og det kan være vanskelig å passere andre biler eller syklister på mange strekninger. Vis hensyn, særlig når du kjører gjennom tunneler.
  • Bruk etablerte bålplasser om du vil gjøre opp ild og sørg for at sikkerheten er ivaretatt. På sommeren gjelder et generelt bålforbud utenom disse bålplassene.
  • Ikke plag fugler og andre dyr. Prøv å unngå hekkende fugler og hold eventuelle hunder i bånd.
  • Om du ikke har god kunnskap om å ferdes i naturen bør du bruke organiserte utflukter, slik at sikkerhet og miljøet blir ivaretatt.